Polityka Prywatności (zgodna z RODO)

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników i Klientów serwisu internetowego Tajfun.wroclaw.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z nami: Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis, ul. Cybulskiego 3/1a, 50-206 Wrocław lub przez e-mail: tajfun.wroclaw@gmail.com.

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku) oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) serwis Tajfun.wroclaw.pl nie przekazuje adresów e-mail, adresów ip, numerów telefonów i innych danych o osobach korzystających z serwisu, osobom trzecim.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest firma:
Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis
ul. Cybulskiego 3/1a
50-206 Wrocław
NIP: 8151745707
REGON: 383034516

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez firmę Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis?

Korzystający z naszej witryny internetowej klienci pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis internetowy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją oprogramowaniem sklepu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt z klientem: e-mail i ew. telefon, identyfikację dokonania wpłaty, pełny adres dostawy zamówionych produktów. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz dostarczenia zamówionych produktów.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis Tajfun.wroclaw.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

Wewnętrznemu kurierowi, bowiem bez przekazania tych danych nie będzie możliwe dostarczenie przesyłki z zamówionymi posiłkami.
Operatorom płatności w celu zrealizowania płatności za zamówienie przez system płatności on-line (PayPal, Przelewy24).
Linuxcom.pl – właścicielowi zasobów serwerowych (hosting) obsługujących serwis Tajfun.wroclaw.pl.
Każda z ww. firm, będących kontrahentami firmy Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z firmą Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

Organy państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie Tajfun.wroclaw.pl dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem sklepu. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną usunięte.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.
Serwis Tajfun.wroclaw.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową konta, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez firmę Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis danych osobowych o użytkowniku. W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez założenia konta można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem strony wysyłając email na adres tajfun.wroclaw@gmail.com. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów, prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Wszystkie żądania dot wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdybyś uznał ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: Siedmioręki Barista Mikołaj Kupis, ul. Cybulskiego 3/1a, 50-206 Wrocław. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Polityka plików „cookies”

  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  2. Witryna Tajfun.wroclaw.pl korzysta ze skryptów Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Wchodząc na naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie serwisu Tajfun.wroclaw.pl